Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 1 trang 68

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

Lời giải chi tiết

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là 3600:12=300

a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 3.300=900

b) Vào thời điểm 5 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 5.300=1500

c) Vào thời điểm 6 giờ  thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 6.300=1800

d) Vào thời điểm 20 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 4.300=1200

e) Vào thời điểm 12 giờ hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

Bài 2 trang 69

Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Lời giải chi tiết


Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 3 trang 69

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung 
AmB. Từ đó tính số đo cung 
AnB tương ứng.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Hình 5

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Hình 6

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 4 trang 69

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 5 trang 69

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại  Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top