Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Câu 2. Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Câu 3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu là 4 tử số khác 0 là:……..

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Câu 4. Viết các phân số  frac{4}{7};frac{3}{7};frac{6}{7} theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top