Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103. Quy đồng mẫu số các phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103. Quy đồng mẫu số các phân số

Câu 2.

Quy đồng mẫu số các phân số 2/3 và 5/12 (chọn 12 mẫu số chung (MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103. Quy đồng mẫu số các phân số

Vậy quy đồng mẫu số của 2/3 và 5/12 được 8/12 và 5/12.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

 

Câu 1.

 Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số

Câu 2.

Quy đồng mẫu số các phân số 5/6 và 7/8 với MSC là 24

Quy đồng mẫu số các phân số 1/4 và 5/6 với MSC là 12

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top