Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. 

Rút gọn các phân số:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Câu 2. 

Khoanh vào những phân số bằng 3/4

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Câu 3. 

Khoanh vào những phân số bằng 25/100

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Câu 4. 

Tính theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Câu 5.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 102. Luyện tập

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top