Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Câu 2. 

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

Câu 3.

Chuyển thành phép chia với các số bé hơn (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 20 = (60 : 10 ) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : …) : (25 : 5) = ……

b) 90 : 18 = (90 : …) : (18 : 9) = …..

Đáp án

Mẫu : 60 : 20 = (60 : 10) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : 5) : (25 : 5) = 15 : 5

b) 90 : 18 = (90 : 9) : (18 : 9) = 10 : 2 = 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top