Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. 

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Câu 2.

Viết thành phân số có mẫu là 3 (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Câu 3. 

Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Câu 4. 

Chia đều 5 lít sữa và 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

Đáp án:

Bài giải

Số lít sữa có trong mỗi chai là:

5 : 10 = 1/2 (lít)

Đáp số: 1/2 (lít sữa)

Câu 5. 

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 99. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top