Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1:

So sánh hai phân số:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Câu 2. 

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Câu 3.

 So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hớn.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Câu 4. 

a) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn frac{8}{9};frac{4}{9};frac{7}{9}

b) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớnfrac{7}{6};frac{7}{3};frac{7}{5}

Đáp án

a) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Lần lượt là: frac{4}{9};frac{7}{9};frac{8}{9}

b) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

 

Lần lượt là: frac{7}{6};frac{7}{5};frac{7}{3}

Câu 5. 

So sánh hai phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 110. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top