Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

 

Câu 2.

Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

 

Câu 3.

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 12. Luyện tập

 

Câu 4. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

c) 83 260 ; 83 270 ; ………; 83 290 ; ……… ; ………

Đáp án

a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 000 ; 41 000.

b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; 170 000 ; 170 100 ; 170 200 ; 170 300.

c) 83 260 ; 83 270 ; 83 280 ; 83 290 ; 83 300 ; 83 310 ; 83 320.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top