Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

Câu 2.

Các số 5 437 052; 2 674 399; 7 186 500; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:……………

Đáp án 

Các số 5 437 052; 2 674 399; 7 186 500; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2 674 399; 5 375 302; 5 437 052; 7 186 500.

 

Câu 3.

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 13. Luyện tập

 

Câu 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

A. 5 400 321

B. 5 040 321

C. 5 004 321

D. 5 430 021

Đáp án 

Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

Chọn đáp án B. 5 040 321

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top