Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài tập trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:…………..

b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:……………

Đáp án:

a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là: 269 ; 692 ; 962.

b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là: 12340 ; 12034 ; 12430.

 

Câu 2.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

 

Câu 3.

Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

A. 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

C. 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; …

B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;…

D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

Đáp án:

Chọn D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

 

 

Câu 4. 

Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

 

Câu 5. 

Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 14. Dãy số tự nhiên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top