Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Hướng dẫn giải bài tập trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết theo mẫu

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 

Câu 2.

Viết số thành tổng (theo mẫu):

Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

46 719 = ………………………………

18 304 = ………………………………

90 090 = ………………………………

56 056 = ………………………………

Đáp án:

Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

46 719 = 40 000 + 6000 + 700 + 10 + 9

18 304 = 10 000 + 8000 + 300 + 0 + 4

90 090 = 90 000 + 90

56 056 = 50 000 + 6000 + 50 +6

 

Câu 3.

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 

Câu 4

 Viết vào chỗ chấm

a) Chữ số 0 trong số 30 522 cho biết chữ số hàng nghìn là 0.

b) Chữ số 0 trong số 8074 cho biết chữ số hàng ………là ………

c) Chữ số 0 trong số 205 316 cho biết chữ số hàng …… là……….

d) Chữ số 0 trong số 200 463 cho biết chữ số hàng …… là ………… và chữ số hàng ………là ………

Đáp án:

a) Chữ số 0 trong số 30 522 cho biết chữ số hàng nghìn là 0.

b) Chữ số 0 trong số 8074 cho biết chữ số hàng trăm là 0

c) Chữ số 0 trong số 205 316 cho biết chữ số hàng chục nghìn là 0

d) Chữ số 0 trong số 200 463 cho biết chữ số hàng chục nghìn là 0 và chữ số hàng nghìn là 0.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top