Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 17. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 17. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 17. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 17. Luyện tập

Câu 2.

 Cho ba số

6   1    3

Dùng cả ba chữ số 6; 1; 3 để viết một số bé hơn 140.
 

Đáp án:

Số: 136
 

Câu 3.

 Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 471….< 4711

b) 6….524 > 68 524

c) 25 367 > …..5 367

d) 282 828 < 282 82….

Đáp án:

a) 4710 < 4711

b) 695 24 > 68 524

c) 25 367 > 15 367

d) 282 828 < 282 829

 

Câu 4.

a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

Đáp án:

a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

Các số bé hơn 3 là: 0; 1; 2. Vậy x là: 0; 1; 2.

b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

Các số tròn chục mà lại nằm trong khoảng (28 < x < 48) là: 30; 40. Vậy x là 30; 40.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top