Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Tính y:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Câu 2.

 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Câu 3. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Câu 4

 Trong các bài kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp Bốn có 3/7 có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm giỏi và điểm khá là 29/35 số bài kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm gỏi chiếm bao nhiêu phần của bài kiểm tra?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 121. Luyện tập chung

Bài giải

Số bài đạt điểm loại giỏi là:

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 121

Đáp số: 14/35 số bài kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top