Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Câu 2.

 Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Câu 3.

Tính (theo mẫu).

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Câu 4.

 Vườn rau nhà Hà có 2/5 diện tích trồng rau cải, 3/7 diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Đáp án

Tóm tắt

Rau cải: 2/5 diện tích

Su hào: 3/7 diện tích

Cả hai:….? Diện tích

 

Bài giải

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 120. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top