Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1:

 Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Câu 2. 

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Câu 3. 

Một trại chăn nuôi gia súc có 9/11 tấn thức ăn trại đã sử dụng hết 4/5 tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là:

 

Giải vở bài tập Toán 4
Đáp số: 1/55 tấn.

Câu 4.

Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được 5/12 bể, vòi thứ hai một giờ chảy được 1/3 bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 119. Phép trừ phân số ( tiếp theo)

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp số: 1/12 bể

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top