Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1:

Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Câu 2.

 Rút gọn rồi tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Câu 3.

Tính rồi rút gọn

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Câu 4. 

Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có 8/23 số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có 11/23 số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 118. Phép trừ phân số

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 3/23 trẻ em

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top