Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Tính

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 2.

Rút gọn rồi tính:

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 3. Tính rồi rút gọn:

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 4.

 Một con ốc sên rơi xuống một hố sâu, ban ngày leo lên được 9/10 m, ban đêm leo lên được 2/5 m. Hỏi sau một ngày đêm ốc sên leo lên được:

a) Bao nhiêu mét?

b) Bao nhiêu xăng – ti – mét?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là: frac{9}{10}+frac{2}{5}=frac{13}{10}(m)

b) Ốc sên bò được: frac{13}{10} m = 130cm

Đáp số: Ốc sên bò được frac{13}{10} m

 

Ốc sên bò được 130 cm

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: 

Tính (theo mẫu)

 Giải vở bài tập Toán 4

c) frac{11}{7}+2

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 2.

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 3.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Câu 4. 

Một chiếc tàu thủy giờ thứ nhất chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường, giờ thứ ba chạy được 1/4 quãng đường. Hỏi sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 116+117. Luyện tập

Bài giải

a) Sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được là:

frac{3}{8}+frac{2}{7}+frac{1}{4}=frac{51}{56} (quãng đường)

 

Đáp số: 51/56 quãng đường

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top