Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: 

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Câu 2: 

Tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Câu 3: 

Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được 1/4 tấn, tuần thứ hai hái được 2/5 tấn, tuần thứ 3 hái được 1/3 tấn. Hỏi sau ba tuần nguời công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài giải

 

Sau 3 tuần người công nhân hái được là

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top