Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: 

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Câu 2. 

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Câu 3. 

Một ô tô giờ thứ nhất đi được 4/13 quãng đường, giờ thứ hai đi được 6/13 quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đó đi được bao nhiêu quãng đường?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 114. Phép cộng phân số

Bài giải

Quãng đường sau hai giờ ô tô đó đi được là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 10/13 quãng đường

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top