Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Tính (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Câu 2.

Tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Câu 3. 

Tính rồi so sánh kết quả của

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Câu 4. 

Tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Câu 5. 

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 3/8 m.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 123 Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top