Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Tính rồi so sánh kết quả của

 Giải vở bài tập Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Câu 2. 

Tính bằng hai cách:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

c)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Câu 3. 

Tính phép tính sau bằng 2 cách

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Câu 4. 

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 3/5m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích tấm kính đó.

Đáp án

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 124. Luyện tập ( tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top