Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 125. Tìm phân số của một số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 125. Tìm phân số của một số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có 6/7 số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 125. Tìm phân số của một số

Bài giải

Số học sinh mười tuổi là:

28 × 6 : 7 =24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

Câu 2. 

Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng 8/9 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 125. Tìm phân số của một số

Bài giải

Số học sinh nam có trong lớp là:

18 : 9 × 8 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh

Câu 3. 

Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 125. Tìm phân số của một số

Bài giải

Cách 1:

Theo đề bài, chiều rộng bằng hai phần, mà chiều rộng bằng 80m.

Vậy một phần chiều rộng là:

80 : 4 = 40 (m)

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

3/2 × 80 = 120 (m)

Cách 2:

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

3/2 × 80 = 120 (m)

Đáp số: 120 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top