Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Tính rồi rút gọn

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Câu 2.

Tìm x:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Câu 3.

 Một hình bình hành có diện tích 1/6 m2. Chiều cao 1/3 m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Giải

Độ dài cạnh đáy là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 1/2 m

Câu 4.

Nối phép chia và nhân (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 127. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top