Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết kết quả vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Câu 2.

Tính (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

Câu 3.

Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng 1/2 m. Tính chiều dài của hình đó.

Đáp án:

S = 2 m2

Chiều rộng: 1/2 m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 4m

Câu 4.

Cho các phân số Giải vở bài tập Toán 4. Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần 1/18?

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 128. Luyện tập ( tiếp theo)

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top