Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Câu 2. Tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Câu 3. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Câu 4.

 Một người bán hàng chia đều 3/10 kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 129. Luyện tập chung

Bài giải

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp số: 100g

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top