Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Câu 2. Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Câu 3.

Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng 5/13 tấm vải, phần thứ hai bằng 2/7 tấm vải. Hỏi:

a) Cả hai phần góp lại bằng mấy phần của tấm vải?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 130. Luyện tập chung ( tiêp theo)

Bài giải

a) Hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải:

 Giải vở bài tập Toán 4

b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

1-frac{61}{91}= frac{91-61}{91}=frac{30}{91} (tấm vải)

 

Đáp số: a) 61/91 tấm vải; b) 30/91 tấm

Câu 4. 

Có 9 chai, mỗi chai chứa 1/2 lít mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

Đáp án

Tóm tắt

Bốn người: 9 chai mật ong

Một người:…. Mật ong

Bài giải

Số lít mật ong có trong 9 chai là:

 Giải vở bài tập Toán 4

Số lít mật ong của mỗi người là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 9/8 (lit)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top