Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Câu 3. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Câu 4.

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được 2/5 bể. Lần thứ hai chảy thêm 1/3 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 131. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được vào trong bể là:

 Giải vở bài tập Toán 4

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

 Giải vở bài tập Toán 4

 

Đáp số: 4/15 bể

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top