Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Câu 2. Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi ……………… với nhau

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau

Câu 3. Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Câu 4. Vẽ theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 133. Hình thoi

Đáp án

Học sinh tự vẽ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top