Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 135. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 135. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 135. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 135. Luyện tập

Câu 2.

Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Đáp án

Tóm tắt

S = 360cm2

Bài giải

Độ dài đường chéo thứ hai là:

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

 

Đáp số: 30cm

Câu 3.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 135. Luyện tập

Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

Đáp án

Bài giải

Theo đề bài diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là:

36 × 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

Câu 4

 Người ta xếp 4 hình tam giác. Mỗi hình như hình bên thành hình chữ nhật sau:

 Giải vở bài tập Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4

Tính diện tích hình chữ nhật.

 

Đáp án

Bài giải

Theo đề bài hình chữ nhật bằng 4 hình tam giác vuông ghép lại

Chiều dài hình chữ nhật là: 3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top