Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 136. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 136. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình chữ nhật ABCD:

 Giải vở bài tập Toán 4

a) AB song song ……………….

b) BC song song ……………….

c) DA vuông góc với ……………….

d) DC vuông góc với ……………….

Bài giải:

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song với DC

b) BC song song với AD

c) DA vuông góc với AB, DC

d) DC vuông góc với CB, DA

Câu 2. 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình thoi PQRS:

 Giải vở bài tập Toán 4

a) PQ là cạnh đối diện với ……………….

b) PQ song song với ……………….

c) PQ = …….. = …….. = ……..

d) PQ không song song với …….. và ……..

Bài giải:

Trong hình thoi PQRS:

a) PQ là cạnh đối diện với SR

b) PQ song song với SR

c) PQ = QR = RS = SP

d) PQ không song song với QR và PS

Câu 3.

 Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 136. Luyện tập chung

Bài giải:

Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 cm2, diện tích hình chữ nhật bằng 54 cm2, diện tích hình thoi bằng 54 cm2

Câu 4. 

Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 136. Luyện tập chung

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

16 × 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi:

(16 + 4) × 10 = 200 (m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:

200 – 160 = 40(m2)

Đáp số: 40 m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top