Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 143. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 143. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Tỉ số của hai số là 4/7. Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

15 : 3 × 4 = 20

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 3

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập

Câu 3. 

Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36m2 .Tính diện tích của mỗi hình, Biết diện tích hình vuông bằng 3/5 diện tích hình chữ nhật.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Diện tích hình vuông là:

36 : 2 × 3 = 54 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

54 + 36 = 90 (m2)

Đáp số: Diện tích hình vuông 54m2

Diện tích hình chữ nhật 90m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top