Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết phân số thích hợp vào ô trống:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp án 

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Câu 3.

 Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể.

a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/3 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Đáp án 

Tóm tắt

Giờ thứ nhất chảy: 2/7 bể

Giờ thứ hai chảy: 2/7 bể

a) Sau hai giờ chảy:….? Bể

b) Dùng hết 1/3 bể

Còn lại:…? bể

Bài giải

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

 Giải vở bài tập Toán 4

b) Số nước còn lại trong bể là:

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp số:

a) Sau hai giờ chảy: 4/7 bể

 

b) Nước còn 5/21 bể

Câu 4.

Điền dấu >, <, =

 Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top