Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Câu 2. 

Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Câu 3.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào ô trống của Giải vở bài tập Toán 4

A. 1       B. 4         C. 5        D . 20

Đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 4. 

Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết4545 tấm vải. Số vải đó còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết 5/8 m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiêp theo)

Bài giải

Theo sơ đồ số phần bằng nhau là 5 (phần)

Số vải may quần áo là:

25 : 5 × 4 = 20 (m)

Số vải còn lại:

25 – 20 = 5 (m)

Số túi vải may được là:

 

Giải vở bài tập Toán 4
Đáp số: May được 8 túi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top