Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Câu 2. Tìm x:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Câu 3. Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Câu 4.

 Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5 m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó

b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh 2/25 m thì cắt được tất cả bao nhiêu hình vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó và có chiều dài 4/5 m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Đáp số: Chu vi hình vuông: 8/5 (m)

Diện tích hình vuông là: 3/25 (m2)

Số hình vuông nhỏ là: 25 hình

Chiều rộng hình chữ nhật: 1/5 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top