Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Câu 2.

 Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Câu 3.

Tìm x:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Câu 4.

Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

/4 diện tích dùng để trồng hoa

1/5 diện tích vườn dùng để làm đường đi.

a) Diện tích phần còn lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.

Đáp án

Tóm tắt

Trồng hoa: 3/4 diện tích

Đường đi: 1/5 diện tích

Còn lại: ….? Diện tích

Bài giải

a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:

Giải vở bài tập Toán 4

b) Diên tích vườn hoa là:

20 × 15 = 300 (m2)

Diện tích phần xây bể nước là:

300 : 20 = 15 (m2)

Đáp số: 1/20 diện tích vườn hoa

 

15m2 diện tích phần xây bể nước

Câu 5. 

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài giải

1/4giờ = 15 phút; 2/5 m = 40cm

Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm.

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm.

Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là 45 – 40 = 5(cm)

Đáp số: 5cm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top