Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92, 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Nối phân số 2/5 với hình biểu thị phân số đó

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Câu 2.

Viết tiếp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Câu 3. Rút gọn phân số:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Câu 4.

 Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Đáp án

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 159. Ôn tập về phân số

Câu 5.

Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án

ác phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 

 Giải vở bài tập Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top