Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là …………

● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là …………

Đáp án

Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000

Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

Câu 2.

Nối tương ứng giữa độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Câu 3.

Viết vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Câu 4. 

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 147. Tỉ lệ bản đồ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top