Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 151. Thực hành ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 151. Thực hành ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50

Tính

3m = ……….cm

Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:……..

Vẽ

(Đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng của lớp học)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 151. Thực hành ( tiếp theo)

Bài giải

3m = 300cm

Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:

 

300 : 50 = 6 (cm)

Câu 2.

Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.

Tính

8m = ………….cm

6m = ………….cm

Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:…….

Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:………

Vẽ

(Hình chữ nhật biểu thị trên nền phòng học)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 151. Thực hành ( tiếp theo)

Bài giải

8m = 800cm

6m = 600cm

Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:

800 : 200 = 4 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:

600 : 200 = 3 (cm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top