Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Câu 2. 

Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng.

Số 70 508 có thể viết thành:

A. 70000 + 500 + 50 + 8

B. 70000 + 50 + 8

C.70000 + 500 +8

D. 7000 + 500 + 8.

Đáp án:

Chọn đáp án C

Câu 3. 

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

chữ 8 ở hàng …., lớp ….

chữ 0 ở hàng ….., lớp …..

chữ 6 ở hàng ….., lớp …..

Đáp án:

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu

chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn

chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

Câu 4. 

Giá trị của chữ số 3 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Câu 5. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top