Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408           84752 – 18736

35981 + 81037           618360 – 25813

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Câu 2.

Tìm x

a) x + 216 = 570           b) x – 129 = 427

Đáp án

a) x + 216 = 570

x = 570 – 216

x = 354

b) x – 129 = 427

x = 427 + 129

x = 556

Câu 3. 

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = ….. + 7                   a – 0 = …..

(a + b ) + 5 = a + (b + ….. )        a – a = …..

0 + m = m + ….. = …..

Đáp án

7 + a = a + 7                     a – 0 = a

(a + b ) + 5 = a + ( b + 5)            a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

Câu 4.

 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = ……………..

= ……………..

= ……………..

b) 102 + 7 +243 + 98 = ……………..

= ……………..

= ……………..

Đáp án

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

= 100 + 100

= 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

= 200 + 250

= 450

Câu 5. 

Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top