Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

1806 × 23             326 × 142

13840 : 24            28832 : 272

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Câu 2.

Tìm x:

a) x × 30 = 1320           b) x : 24 = 65

Đáp án 

a) x × 30 = 1320

x = 1320 : 30

x = 44

b) x : 24 = 65

x = 65 × 24

x = 1560

Câu 3. 

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a × 3 = …. × a                          a : 1 = …..

(a × b) × 5 = …. × (b × 5)               a : a = ….. (a khác 0)

a × 1 = 1 × …. = …..                  0 : a = …. (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 x….

Đáp án 

a × 3 = 3 × a                       a : 1 = a

(a × b) × 5 = a × (b × 5)              a : a = 1 (a khác 0)

a × 1 = 1 × a = a                   0 : a = 0 (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 × n

Câu 4. 

Điền dấu >, <, =

35 × 11 …. 385             1298 × 0 …. 150

17 × 100 …. 1800           54 × 72 …. 72 × 54

1600 : 10 …. 106            24 …. 2400 : 100

Đáp án 

35 × 11 = 385                1298 × 0 < 150

17 × 100 < 1800              54 × 72 = 72 × 54

1600 : 10 > 106               24 = 2400 : 100

Câu 5.

Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Bài giải

Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:

85 × 15 = 1260 (m)

Số phút An đi xe đạp từ nhà đến trường là:

1260 : 180 = 7 (phút)

Đáp số: 7 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top