Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)

Câu 2.

Tính

a) 39275 – 306 × 25 =                 b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

Đáp án

a) 39275 – 306 × 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

= 2556

Câu 3. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25 × 34 × 4 =                  b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 – 47 × 63 =

Đáp án

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

= 100 × 34

= 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

= 128 × 100

= 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

= 63 × 10

= 630

Câu 4.

Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng 1313 số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Đáp án

 Bài giải

Số tiền mua truyện là:

15000 × 20 = 300000 (đồng)

Số tiền mua bút là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số: 400000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top