Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 164. Ôn tập về đại lượng

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 164. Ôn tập về đại lượng

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 164. Ôn tập về đại lượng

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 164. Ôn tập về đại lượng

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 7 yến = ….kg

1/5 yến = …kg

60kg = …. yến

4 yến 5 kg = ….kg

b) 6 tạ = … yến

1/2 tạ = …kg

200 yến = … tạ

5 tạ 5 kg = …kg

c) 21 tấn = ….tạ

1/10 tấn = ….kg

530 tạ = …. tấn

4 tấn 25 kg = ….kg

d) 1032kg = … tấn …kg

5890 kg = …tạ …..kg

Đáp án 

 

a) 7 yến = 70kg

1/5 yến = 2kg

60kg = 6 yến

4 yến 5 kg = 45 kg

b) 6 tạ = 60 yến

1/2 tạ = 50kg

200 yến = 20 tạ

5 tạ 5 kg = 505kg

c) 21 tấn = 210 tạ

1/10 tấn = 100kg

530 tạ = 53 tấn

4 tấn 25 kg = 4025kg

d) 1032kg = 1 tấn 32kg

5890 kg = 50 tạ 890kg

 

Câu 3. 

Điền dấu >, <, =

5 kg 35g ……5035g

1 tạ 50kg …… 150 yến

4 tấn 25kg …… 425kg

100g …… 1/4 kg

Đáp án 

 

5 kg 35g = 5035g

1 tạ 50kg < 150 yến

4 tấn 25kg > 425kg

100g < 1/4 kg

Câu 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

12kg 45g = ………….g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 1245

B. 10 245

C. 12 045

D. 12 450

Đáp án 

Chọn đáp án C

Câu 5. 

Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu?

Đáp án 

Bài giải

Hai lần cân nặng của con là:

91 – 41 = 50 (kg)

Con cân nặng là: 50 : 2 = 25 (kg)

Bố cân nặng là: 25 + 41 = 66 (kg)

Đáp số: Con cân nặng là 25kg

Bố cân nặng là 66 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top