Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Câu 2.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 165. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Câu 3.

 Điền dấu >, <, =

2 giờ 30 phút …. 180 phút

450 giây …. 7 phút 0 giây

1/10 thế kỉ …. 10 năm

36 tháng …. 3 năm 2 tháng

Đáp án

2 giờ 30 phút < 180 phút

450 giây > 7 phút 0 giây

1/10 thế kỉ = 10 năm

36 tháng < 3 năm 2 tháng

Câu 4.

 Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng

Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút.

Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ?

C. 10 giờ 58 phút

B. 11 giờ

A. 11 giờ 12 phút

D. 11 giờ 19 phút

 

Đáp án

Chọn đáp án A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top