Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học vào chỗ chấm trong bảng sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 4m2=…cm2

16m2=…dm2

308dm2=…cm2

1/2m2=…dm2

1/2dm2=…cm2

1/100m2=…cm2

700cm2=…dm2

3400dm2=…m2

50000cm2=…m2

15m9dm2=…dm2

7dm25cm2=…cm2

28m50cm2=…cm2

948dm2=…m2….dm2

705cm2=….dm2….cm2

8791dm2=…m2….dm2

30045cm2=….m2…cm2

Đáp án 

m2= 40000cm2

16m2= 1600dm2

308dm2= 30800cm2

1/2m2= 50 dm2

1/2dm2= 50 cm2

1/100m2= 100 cm2

b. 700cm2= 7 dm2

3400dm2= 34m2

50000cm2=5m2

15m9dm2=1509 dm2

7dm25cm2=725cm2

28m50cm2=280050cm2

b.948dm2= 9.m2 48.dm2

705cm2=7 dm2.5cm2

8791dm2= 87m2 91dm2

30045cm2= 3m245cm2

Câu 3. Điền dấu >, <,

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Câu 4. 

Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4Bài 166. Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Diện tích khu đất là:

3 × 3 = 9 (km2)

Diện tích trồng cà phê là:

9 : 3 × 2 = 6 (km2)

Diện tích trồng chè là:

6 : 2 = 3 (km)

Đáp số: Trồng cà phê 6km

Trồng chè 3km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top