Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 103, 104 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

Góc vuông có đỉnh là …………

Góc nhọn có đỉnh là …………

Góc tù có đỉnh là …………

Đáp án:

Góc vuông có đỉnh là C.

Góc nhọn có đỉnh là A và B.

Góc tù có đỉnh là D.

Câu 2.

 

 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học
Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các hình có cùng chu vi là ……………

Các hình có cùng diện tích là ………………..

Đáp án:
 
a) Viết vào ô trống:
Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

b) Các hình có cùng chu vi là hình (1) và hình (2).

Các hình có cùng diện tích là hình (1) và hình (3).

Câu 3.

 a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có 5cm, chiều rộng 3cm, chiều dài 5cm.

b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

Đáp án:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

b)

 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 167. Ôn tập về hình học

Câu 4.

 Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m và chiều rộng 70m. Tính chu vi sân vận động đó.

Đáp án:

Một sân vận động có:

Chiều dài: 180m

Chiều rộng: 70m

Chu vi: …m?

Bài giải

Chu vi sân vận động là: 

(180 + 70) x 2 = 500 (m)

Đáp số: 500m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top