Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Trả lời

Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD ta được:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Câu 2.

Hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng chu vi hình vuông MNPQ. Diện tích hình vuông MNPQ là:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

A. 16 cm2
B. 144 cm2
C. 64 cm2
D. 60 cm2

Đáp án:

Chọn C

 

Câu 3.

 Chọn 4 điểm thích hợp trên hình vẽ rồi nối để được:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

a.1 hình vuông có diện tích 16 cm2

b. 1 hình chữ nhật có chu vi là 20cm

Trả lời:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Câu 4.

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông DEFG.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 168. Ôn tập về hình học ( tiếp theo)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) EC = ……….cm;                                                  

    AG = ……….cm.

b) Diện tích hình H là …… cm2

c) Chu vi hình H là ……… cm.

Đáp án:

a) EC = 5cm.

AG = 9cm.

b) Diện tích hình H là 69cm2

c) Chu vi hình H là 52cm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top