Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 21. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 21. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 21. Luyện tập

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có …… ngày.

– Năm không nhuận có…… ngày.

Đáp án:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 21. Luyện tập

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có 366 ngày.

– Năm không nhuận có 365 ngày.

 

Câu 2. 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm.

Đáp án:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được 222 năm.

 

Câu 3.

Điền dấu >, <, =

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……1/5 giờ

1/2phút ……….30 giây

2 giờ 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

Đáp án:

2 ngày > 40 giờ

5 phút < 1/5 giờ

1/2 phút = 30 giây

2 giờ 5 phút > 25 phút

1 phút 10 giây < 100 giây

1 phút rưỡi = 90 giây

 

Câu 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ 6

D. Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = …..g là:

A. 72

B. 702

C . 7002

D. 720

Đáp án:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

Chọn D. Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = …..g là:

Chọn C. 7002

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top