Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 23. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 23. Luyện tập

Câu 1.

 Viết và tính theo mẫu:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là …………………

c) 21; 30 và 45 là …………………

Đáp án:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 +16) : 2 = 46

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45 ) : 3 = 32

Câu 2. 

Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24.

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80.

Câu 3. 

Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia.

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 23. Luyện tập

Bài giải

Tổng hai số là:

36 2 = 72

Số bé là:

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn 50

Số bé 22

Câu 4

 Vân cao 96 cm, Nam cao 134 cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 23. Luyện tập

Bài giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 +134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số: 115 cm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top