Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 24. Biểu đồ

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 24. Biểu đồ

Hướng dẫn giải bài tập trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

CÁC CON CỦA 5 GIA ĐÌNH

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 24. Biểu đồ

a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………

b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai

c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: …

e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái

Đáp án:

a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

 

Câu 2.

 Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

 

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 24. Biểu đồ

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 24. Biểu đồ

Đáp án:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top